Bitki genetik ehtiyatları sahəsində tanınmış mütəxəssislərlə görüş keçirilib