"Şərəfli ömür. Zirəddin Xasiyev - 80" elmi-publisistik məqalələr toplusu təqdim edildi