Geologiya və Geofizika İnstitutu illik hesabatını təqdim etdi