Məktəblilərə Azərbaycanın hazırki ekoloji vəziyyəti barədə məlumat verilib