Alman mütəxəssis Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda olub