Yeni nəşrlər Azərbaycan tarixşünaslığı üçün dəyərli mənbələrdir