Akademik Akif Əlizadə AMEA-nın doktorant və magistrantları ilə görüşüb