Azərbaycanın erkən dövlətçilik tarixinə dair aparılan arxeoloji tədqiqatlar diqqət mərkəzindədir