“Məktəbli yeniyetmələr arasında Hüseyn Cavid yaradıcılığının təbliği” layihəsi həyata keçirilir