Azərbaycan dünyaya multikulturalizmin ən yüksək nümunəsini nümayiş etdirir