“Azərbaycan xalçaları” elmi- publisistik jurnalının XIX sayı nəşr olunub