Azərbaycan-Yaponiya beynəlxalq ekspedisiyası Damcılı mağarasında tədqiqatlar aparıb