Elm və təhsildə İKT-nin tətbiqi imkanları müzakirə olundu