BTEB-in elmi müəssisələrində direktor vəzifəsini tutmaq üçün seçkilər keçirildi