AMEA Təcrübə-Sənaye Zavodunda inteqrəedilmiş idarəetmə sistemi standartları üzrə beynəlxalq sertifikat təqdim ediləcək