Nobel Sülh Mükafatı Laureatı Məhəmməd Yunusun “Kasıbların bankiri” kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı olub