Azərbaycan nağıllarının macar dilində üçcildliyi nəşr edilib