Yer Elmləri Bölməsinin iclasında Cənubi Xəzər hövzəsinin böyük dərinliklərə çökmə səbəbləri müzakirə olunub