AMEA ilə ADİU elm və təhsilin vəhdəti istiqamətində əməkdaşlıq edəcək