Azərbaycanlı və rusiyalı botaniklər müştərək tədqiqatlar həyata keçirib