Filologiya problemləri üzrə elmi şuranın iclasında dissertasiya mövzularının müzakirəsi aparılıb