“Böyük Qafqazda ekogeomorfoloji təhlükə və risk” monoqrafiyası “Büllur kompas” müsabiqəsinin qalibi olub