Yer Elmləri Bölməsinin iclasında radonun yayılmasında geoloji faktorların roluna dair məruzə dinlənilib