“Tarix klubu”nun növbəti konfransı Şah Təhmasib Səfəviyə həsr olunub