İslam Mədəniyyəti və Əlaqələri Təşkilatının sədri AMEA Rəyasət Heyətində olub