Ölkədə elektron tibbin multidissiplinar problemlərinə həsr olunmuş ilk konfransa hazırlıq işləri görülür