Mərkəzi Nəbatat Bağında şəhər sakinləri üçün istirahət guşəsi quraşdırılıb