Əlyazmaşünas alim Türkiyədə beynəlxalq tədbirdə məruzə edib