Ulu öndər millətinə əvəzsiz xidmətləri ilə əbədiyaşardır