Gənc tədqiqatçı Almaniyada müalicəvi Naftalan nefti üzrə iş aparıb