AMEA Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən yeni əlyazma surəti əldə edilib