AMEA-da M.Fəraqinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş “Divan”ının təqdimat mərasimi keçirildi