Tarixi faktlar qondarma "soyqırımı" ilə bağlı erməni saxtakarlığını və uydurmalarını alt-üst edir