AMEA ilə Türkiyənin elmi mərkəzləri arasında əməkdaşlıq əlaqələri qurulur