Geologiya və Geofizika İnstitutunda tükənmə rejimində işləyən qaz-kondensat yataqlarının vəziyyəti müzakirə olunub