Mərkəzi Elmi Kitabxananın kitab fondlarında saxlanılan kolleksiyalar rəqəmsallaşdırılacaq