Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan elmi sessiya keçirilib