“Big Data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” mövzusunda I Respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib