Geologiya və Geofizika İnstititunda növbəti “Geomexanika” seminarı keçirilib