AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin fəaliyyəti barədə illik hesabat müzakirə olundu