AMEA Yer Elmləri Bölməsinin 2015-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabatı dinlənildi