Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin büro iclasında mühüm məsələlər müzakirə edilib