Humanitar Elmlər və İctimai Elmlər bölmələri üzrə dissertantların mövzuları müzakirə edildi