AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin fəaliyyəti barədə illik hesabat dinlənilib