Kimya Elmləri Bölməsinin iclasında AMEA-nın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar bir qrup əməkdaş Fəxri Fərmanla təltif olunub