Yer Elmləri Bölməsinin iclasında mühüm məsələlər müzakirə edildi