İctimai Elmlər Bölməsinin büro iclasında bölmə institutlarının fəaliyyətləri barədə yarımillik hesabat dinlənilib