Naxçıvan şəhərində AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirildi