AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin rəhbərliyi Türkiyəli qonaqlarla görüşüb