Fiziki tədqiqat üsullarının müzakirəsinə həsr olunmuş mühazirə və seminarlar keçirilir